Konstnären 1/2012

INNEHÅLL: Redaktionellt: Tvätta byken • Debatt: Digitalisea upphandling av offentlig konst • Politikerstyre eller inte? • Muyseikris på Balkan • Omtvistat miljonregn • Bojkott mot blodspengar • Fortsatt tuff arbetsmarknad • Kulturbiståndet kapas! • Fallet Mehran • Dror Feiler • I begynnerlsen var ordet • KRO, KIF, BUS

Konstnären vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor. Konstnären är förbundsorgan för Konstnärernas Riksorganisation och genom samarbetsavtal även för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.