Konstnären 2/15

  • Ledare: Kampen mot traditionella värdera
  • Debatt: Nina Bondesson: Hur lite konst tål Sverige?
  • Följerätten följs inte
  • IS har kulturarvet som mål
  • Annica Karlsson Rixon
  • Skrattandets konst
  • Motstånd i Ungern
  • Ledare KRO, Katarina Jönsson Norling
  • BUS
Beskrivning

Konstnären vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor. Konstnären är förbundsorgan för Konstnärernas Riksorganisation och genom samarbetsavtal även för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.