Konstnären 2/2012

INNEHÅLL: Ledare: Borgen Borg • Debatt: Kulturreformer stannar på Anders Borgs bord • Tyska pirater siktar mot förbundsdagen • Kulturpolitisk ”Quick fix” • Bli din egen stödfond! • Konstnes nya kläder • Makode Linde • Reportage: Eichmanns Tavla • KRO: Ledare KRO: En tårta är inte alltid bara en tårta • KIF • BUS

Konstnären vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor. Konstnären är förbundsorgan för Konstnärernas Riksorganisation och genom samarbetsavtal även för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.