Konstnären 3/2014

Konstnären vänder sig till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer med nyheter och information om fackliga och kulturpolitiska frågor. Konstnären är förbundsorgan för Konstnärernas Riksorganisation och genom samarbetsavtal även för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.

INNEHÅLL

LEDARE

Polisen måste ingripa!

DEBATT
Visioner om ett annat kulturklimat.

NYHETER
Christer Petterssons spöke, Islamska staten och sparkade kvinnliga kulturchefer.

FALLET DAN PARK
Konst eller rasism? Robert Stasinski reder ut.

KONST UNDER HOT
Svenska konstnärer hotas av högerextrema. Vad gör polisen?

CAROLINA FALKHOLT
Fittor, konst och förtryck – Falkholt talar ut.

KULTURPOLITIK EN AVSLÖJAR SVERIGEDEMOK RATERNA
Anders Rydell granskar ett mörkt arv.