Konstperspektiv 4/2018: Alt om AI-konst

Nordens största tidskrift om konst. Speglar konstlivet med aktuella utställningar, design och arkitektur, konstnärsporträtt och kritisk debatt. Rikt bildmaterial.

Innehåll

  • Ledare: Tack för mig!
  • Galleriet. Nytt från konstvärlden
  • Porträtt: Frida Fjellman. Magisk, fängslande, maxad
  • Reflexion, Cecilia Hedlund: Tankar kring ett konstverk. Varför
  • Kajsa Max: Maskiner och människor
  • Reportage, Kornelia Nilsson: Konsten intar norra Sverige
  • Mathias Jansson: Kan blockkedjan rädda konsten?
  • Kalendarium
  • Krönika av Susanna Pettersson: Nationalmuseum, "Öppet igen!”