Lyrik vännen 5/13: Bukovina

Inklämt mellan Karpaterna och floden Prut ligger det, utsträckt över slätter och sluttningar, med blånande berg i väster. Bukovina, som idag delas mellan Ukraina och Rumänien, har fått sitt namn efter det slaviska ordet för bokträd. I ”Siktlinjen”, en dikt skriven i österrikisk exil, minns Georg Drozdowski just dessa bokar som tillsammans med björkar, ekar och ängar omger Bukovinas största stad. Där, i Czernowitz, fanns före andra världskriget en flerspråkig gemenskap av tyska, jiddisch, ukrainska och rumänska. På dagens kartor heter staden Tjernivtsi och befolkas av 250.000 invånare, över åttio procent ukrainsktalande.

I årets höstnummer av Lyrikvännen uppehåller vi oss nästan helt i detta sydöstra hörn av Europa. Temadelen ägnar vi Bukovina och det svunna Czernowitz, det som definitivt utraderades med tvångsförflyttningarna och utrensingarna under andra världskriget.

Ett kortare uppehåll gjorde Lyrikvännen här redan i nummer 1/2002, då med poesi av Rose Ausländer, Else Keren och Manfred Winkler. Nu stannar vi för att lyssna till ett större urval av de dikter som har sin upprinnelse i detta landskap. Vi presenterar elva poeter, i urval och översättning av Lars-Inge Nilsson, som i inledningsessän introducerar oss för Bukovinapoesin. Rose Ausländer, som vid sidan av Paul Celan kanske är den mest kända av de tyskspråkiga Bukovinapoeterna, berättar i en tillbakablickande essä från 1970-talet om den litterära anda som genomsyrade det österrikisk-tyska Czernowitz. Salomon Schulman skriver om ”Jerusalem vid Prut” och presenterar den samtida jiddischpoeten Michael Felsenbaum, som även han har sina rötter i Bukovina.

Andra hälften av numret ägnar vi nutiden. I en exklusiv rapport från Moldaviens huvudstad Chişinău kartlägger Henrik Nilsson den unga moldaviska poesin. En av dess företrädare är Andrei Gamarţ, som vi i detta nummer introducerar på svenska i översättning av Henrik Nilsson och Gabriella Eftimie. Dessutom publicerar vi dikter av fyra samtida rumänska poeter ur den yngre generationen, tolkade av Athena Farrokhzad, Helena Boberg, Daniel Boyacioglu och Hanna Nordenhök.

Anna-Lina Brunell