Lyrikvännen 2/2012 Tema: Undergång

Ledare • Wislawa Szymborksa: dikt • Märta Tikkanen: Sen kan det göra detsamma • Paul Muldoon: dikt • Annina Rabe: Katterna kommer att förstå • Kenneth Lindegren: Drömmen om poetens undergång • Katarina Bernhardsson: Kräkandets hotfulla gränslöshet • Charles Simic: dikt • Oscar Nilsson Tornborg: Dödens ogripbara storlek-Reflektioner kring döden i Eva Runfelts dikt ”Promenad” • Sylvia Plath: dikt • Peter Henning: Bott meteorer i en sjuklings brända hjerna? Om jagets undergång i Per Elgströms ”Fantasiens fröjd” • Nyskrivet, diktsvit av Eva-Stina Byggmästar • Dusan Sarotar: dikter • Maja-Viola Palm: Jag talar nu direkt till dig, till Du. Ett brev till Birgitta Lillpers • Birgitta Lillpers: En poet, en dikt • Lasse Söderberg om Charles Tomlinson: Vattenmärke • Ann Lingebrandt om Birgitta Lillpers Industriminnen • Jonas Ellerström om Dorothea Tanning • Abdellatif Laabi: dikter • Klara Rasmussen om den aktuella poesiutgivningen: På lyran • Medverkande

Andre kunder kjøpte også: