Lyrikvännen 4/2011: Poetisk Skola Gemenskap

Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste mötesplats för poesiälskare. Lyrikvännen är medlemstidning för bokklubben FiB:s Lyrikklubb.

INNEHÅLL: Ledare • Mark Strand: För sig själv (dikt) • Anna Hallberg: Som om jag levde i en egen världsdel. Om den språkmaterialistiska ”gemenskapen” • Anna Ståbi: Nya Juno • Clemens Altgård & Jonas ellerström: En svart komet, en splitterbomb. Ett samtal om Malmöligan • Paul Tenngart: Ungdomsklubb Metamorfos • Anna Smedberg Bondesson: Lundaskolan • Therése Granwald: Skola skriva. Om skrivarskolans funktion • Eske K Mathiesen:dikter • Gunnar Harding: En poet, en dikt • Lyrikvännenvännen: Fel • Kerro Holmberg: Nyskrivet • Nils Svensson: Den trojanska diktsamlingen • Federico Garcia Lorca: Ode till altarets sakrament • Elisabeth Christiansson: Poeten och sakramentet • Lingebrandt läser: Ann Lingebrandt om Faraj Bayrakdars samlingsvolym: Brev från isoleringscell 13 • Lasse Söderberg om Gonzalo Rojas: Det brinnande fönstret • Klara Rasmussen om den aktuella poesiutgivningen: På lyran