Lyrikvännen 4-5/2012: Tärningskastet

Lyrikvännen är Nordens största tidskrift för poesi. Sedan 1954 har FiB:s Lyrikklubb med tidskriften Lyrikvännen varit skandinaviens viktigaste mötesplats för poesiälskare. Lyrikvännen är medlemstidning för bokklubben FiB:s Lyrikklubb.

INNEHÅLL: Ledare • Gerrit Kouwenaar: ”Sommarens sista dagar” • Lars-Håkan Svensson: Ett tärningskasts genes • René Char: Följeslagarna i trädgården” • Roger Caiollois: Företal till poesin • Sapfo: ”Alla stjärnor runtom„ • Odysseus Elytis: om min poesi • Rut Hillarp: ”Ifigenia • Eugenio Montale: ”Motett” • Erik Lindegren: ”Två söndersprängda sonetter” • Jytte Kaastrup Olsen: Poesi skrivs med ord, inte med ideer. intervju med Erik Lindegren 1959 • Lars-Hpkan Svensson: Meda Caesar smider planer för Indien. Några anteckningar om Sextus Propertius • Johannes Bobrowski: ”Pruzzisk elegi” • Sarah Kirsch: ”Tre dikter” • Stéphane Mallarmé: Tärningskastet • Lasse Söderberg: På upptäcktsfärd bland nederlag och spillror • A.R. Ammons: ”Corsonsundet„ • Göran Printz-Påhslon: A.R. Ammons • LArs-Hpkan Svensson: mot en ny regionalism (ur en intervju med Göran Printz-Påhlson 1981) • Jesper Svenbro: Valentino Zeichen: ”Omar” • Paul Andersson: ”Ditt namn” • Birgitta Trotzig: fantasins slott och vardagens stenar • Lars-Hpkan Svensson: konsten att åldras • Sapfo: ”Kom till mig ” • Saint- John Perse: ”Och ni, Hav” • Nyskrivet: Mette Moestrup • Nyskrivet, Pia Tafdrup • Nyskrivet, Amalie Smith • Vattenmärke: Bess de Gröseral • på spaning, Jonas Ellerström om Nun & ingrid Ekelöf • Lingebrandt läser: Ann Lingebrandt om Pia Tafdrups diktsamling Salamandersol • på lyran: Marie Pettersson om den aktuella poesiutgivningen • En poet, en dikt: Sofia Stenström • Medverkande