Mana 4/2008 – Handel

Tidskriften Mana är en röd integrationstidskrift. Såväl i pappersform som i hypertext avslöjar den hur överheten utnyttjar segregationen i Sverige för att driva genom den nyliberala politiken. Tidskriften skriver även om det intensiva arbetet som pågår på gräsrotsnivån för att skapa integration i samhället. De som arbetar för en human flyktingpolitik, de som aktivt deltar i kampen mot rasism, de som arbetar för att kvinnor med utländsk bakgrund ska ha samma rättigheter och skydd som sina svenska systrar, och de som arbetar för att principerna rätt till arbete och fritid samt lika lön för lika arbete ska gälla även för invandrare. Därför heter tidskriften Mana/uppmana.nu. Den manar/uppmanar till en solidarisk kamp för ett integrerat samhälle.

UR INNEHÅLLET Ny lag – gamla problem – Babak Rahimi granskar den nya diskrimineringslagen • Danskar utmanar EU:s terrorlistor – I september kommer Köpenhamns hovrätt att pröva om colombianska FARC och palestinska PFLP verkligen är terroristorganisationer • Inte som ett jobb – Florence Rovira Torres om de obetalda studentjobb som utbytesstudenterna slåss om • Öppet brev till Europa – Bolivias president Evo Morales bedjar till de europeiska ledarna att sätta stopp för den omänskliga behandlingen av papperslösa migranter • Världshandeln – Nationalekonomen Stefan de Vylder beskriver världsekonomins huvudaktörer och problem • Stoppa utpressningshandel med demokrati – moralfilosofen Torbjörn Tännsjö slår ett slag för en världsregering • Krigshandel med Kongo – John Åberg spårar handelns betydelse för de krig som slitit sönder Kongo • Dubbla budskap – Carmen Blanca Valer från Latinamerikagrupperna genomskådar EU:s falskspel i handeln med utvecklingsländerna • Stolen – en aggressiv polisräd har väckt nytt liv i de gamla motsättningarna mellan maorier och Nya Zeelands vita befolkning • OS för vem – En av världens mest uppmärksammade idrottsevenemang har nu dragit igång i Kina, men för många kineser har olympiaden ingen större betydelse • Autonomier i globaliseringens tid – Ernesto Tamara utforskar vad som ligger bakom de självständighetsprocesser som på sistone fått allt större uppmärksamhet • Turistens rasistiska blick – intervju med Jennie Dielemans 

Nøkkelord: Tidsskrifter Samfunn Politikk