Medusa 1/2012

INNEHÅLL: Monica Nilsson Vart tog alla hjältar vägen? Slutet på den grekiska bronsåldern • Örjan Rudstedt Upp flyga orden men... det skrivna blev visst fel • Ann-Louise Schaiin Minoer och mykenare. Svenska forskare och egeisk förhistoria • Hampus Olsson P. Clodius Pulcher. ”Terrorist” eller folkets förkämpe? • Jan U Holmberg Citrus – världens mesta frukt • Ludmila Werkström Etruskiska gravmålningar och alabasrerhanrverk - nya utställningar om etrusker. • Medusa under en antikrunda i Latinkvarteren • Lästips

Medusa är en populärvetenskaplig tidskrift som behandlar Medelhavsvärldens kulturer under antiken men även det antika arvet. Våra artiklar spänner över ett brett spektrum, från det minoiska Kreta och myten om Atlantis till Gustav III:s romerska resa och är alltid rikt illustrerade. Förutom ca fem artiklar per nummer innehåller tidningen även recensioner av böcker med antikanknytning samt notiser om utställningar, utgrävningar och andra aktualiteter inom antikvärlden. Redaktionen har en nära kontakt med den engagerade prenumerantkretsen.