Medusa 4/2015

Medusa är ett kvinnligt grekiskt monster, piggt och seglivat. Men det är också en tidskrift med samma egenskaper – närmare bestämt den enda populärvetenskapliga tidskriften på svenska om antiken.

Den antika historien har många sidor – läs om några av dem i MEDUSA!