OEI # 71–72: Utanför-det absoluta-stadssystemet-aktiviteter; publiceringspraktiker; Stephen Willats; & andra saker

OEI #71–72 2016: Mix-Up/Dig-Out: Utanför-det-absoluta-stadssystemet-aktiviteter; publiceringspraktiker; Stephen Willats; & andra saker (624 sidor) fokuserar spänningsfältet mellan stad och landsbygd, och dess möjliga upphävande, i en lång rad text- och bildprojekt av/om bland annat Mårten Björk, Bodo Hell, Helena Eriksson och Emilio Araúxo, Annebella Pollen, Kibbo Kift, Peter Jackson, Johan Jönson, Verner Boström, Mai Corlin, Rasmus Graff, Mathias Kokholm, Ou Ning och hans Bishankommun i Kina, Giovanni Rossi och den anarkistiska gemenskapen Cecilia i Brasilien, Tommy Tommie och Bildaktivisterna samt Norrlandsbulletinen och Norrbottens Bildgrupp, Sven Dalsgaard, Poul Pedersen, Gerrard Winstanley och Diggers-rörelsen under mitten av 1600-talet i England.Numret gräver också djupt i Marx relation till geologi (se framförallt Johan Redins ”En underjordiskt inspärrad storm – stratigrafi och politisk geologi hos Karl Marx”), i de konstnärligt-litterära publiceringspraktikernas omvandlingar sedan 1960-talet och framåt, genom bidrag av/om bland annat San Francisco Diggers, Communication Company och Free Press under det sena 60-talet, INCA, Katarina Elvén och Louise Lawler, Hinrich Sachs och Claus Böhmler, Gefn Press, Imri Sandström, Publication Studio, Mount Analogue, Rasmus Graff, David Jourdan, Kristen Mueller, Michalis Pichler, Sylvie Boulanger, Lasse Krog Møller, Anne Mœglin-Delcroix, Thomas Hvid Kromann, Manfred Mohr, Olle Essvik och Skaraborgs museum museum.

Numret innehåller även en nittiosidig sektion med en intervju med samt en rad tidigare opublicerade texter av den engelske konstnären Stephen Willats, kring hans arbete med tidskriften Control Magazine och en lång rad sociala konstprojekt sedan 1960-talet och framåt. Dessutom finns i OEI #71–72 en introduktion till den italienska konstkritikern och feministen Carla Lonzi.

  Jonas (J) Magnusson (red.) og Cecilia Grönberg (red.): OEI # 71–72: Utanför-det absoluta-stadssystemet-aktiviteter; publiceringspraktiker; Stephen Willats; & andra saker
 • Forlag: OEI editör
 • Utgivelsesår: 2016
 • Tidsskrift: OEI
 • Kategori: Tidsskrifter
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 624
 • ISBN: 9789185905775
 • Innbinding: Heftet