Ord & Bild 4/2008: Davis och staden

Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och debatterna om vår tids viktigaste frågor. Konst, litteratur, musik, samhälle, ekonomi, filosofi, historia, kritik… Ord&Bild undersöker varje aspekt av "Kulturen". Och ifrågasätter den. • "Sveriges främsta kulturtidskrift." (Dagens Nyheter) • "Vår enda europeiska tidskrift." (Aftonbladet) • "Ord&Bild framstår i dag som en extremt vital samtidseuropeisk kulturtidskrift som utan att tveka sträcker sig i alla tänkbara riktningar på en och samma gång." (Göteborgs-Posten)

UR INNEHÅLLET: Mattias Hagberg: Intervju med Mike Davis • Göran Dahlberg: Hemlighållna städer • Erik Persson: Dubai – den varumärkta staden • Ardis Noajnas: Tomgångstramparen • Elin Grelsson: Det offentliga terapirummet? • Klas Rönnbäck: En amputerad historia • My Klockar Linder: "Intet mänskligt är oss främmande" • Mattias Martinson: För en "teologisk" ateism • Anders Wesslund: Mjuk ateism och kristen humanism • Andreas Björsten: Konstens återlösande krafter • Sven-Eric Liedman: Den förtrollande materialismen och den grå ateismen • Ivar Armini: Kritisk utblick • Andrés Stoopendaal: Jonatan Littells De välvilliga • Johannes Björk: Barys Pjatrovitj Fresker • Kristofer Folkhammar: Ola Wimans ...rader av... • Pål Börjesson: Mats Kempes Tiden angrips först, resten är en oviss väntan.

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Kunst Samfunn Debatt Essay Kritikk Arkitektur