Ord & Bild 6/2016: Antibiotikaresistens

Ord & Bild är Sveriges äldsta och traditionsrikaste kulturtidskrift, grundad 1892. Här läser du de bästa essäerna, intervjuerna och debatterna om vår tids viktigaste frågor. Konst, litteratur, musik, samhälle, ekonomi, filosofi, historia, kritik… Ord&Bild undersöker varje aspekt av "Kulturen". Och ifrågasätter den. • "Sveriges främsta kulturtidskrift." (Dagens Nyheter) • "Vår enda europeiska tidskrift." (Aftonbladet) • "Ord&Bild framstår i dag som en extremt vital samtidseuropeisk kulturtidskrift som utan att tveka sträcker sig i alla tänkbara riktningar på en och samma gång." (Göteborgs-Posten)

Innehåll

 • Redaktionellt
 • Om Paul Gilroy och förhoppningen om en ny humanism
 • Humanism till havs. Om att rädda flyktingar och oss själva
 • Återupptäckten. Den haitiska revolutionens viktigaste dokument
 • Tema Antibiotikaresistens: Johan Svensson och Cecilia Verdinelli: Mirakellösningen som blev ett problem 
 • Jonas Ulfvarson: protokoll för skymningen
 • Björn Rönnerstrand: Antibiotikaresistens och det kollektiva handlandets problem
 • Christian Menthe: Antibiotikaresistens och etik
 • Karin Brygger: Hästen
 • Janos Pilinszky: Dikter
 • Elise ingvarsson: Guds pil
 • Pål Börjesson: MAO II
 • Magnus Berg: Det globale perspektiv
 • A life beyond boundaries
 • Evelina Johansson: Drömmen om det röda