Ottar 4/2014 Abortkamp

Ottar är Sveriges största sexualpolitiska tidning. Reportage och fördjupande texter, debatt och krönikor, personligt och politiskt om sexualitet och samhälle. Ottar skriver om könsroller, kärlek och sexualitet och bevakar sexualpolitiken i Sverige och internationellt. "Intressant, faktaspäckad, välskriven och orädd", har pressen skrivit. Utgivare: RFSU

TEMA: ABORTKAMP
Det är en fråga om liv och död, om rätt och lag, om blod, smärta och kropp, om hopp och  frihet. Om var och ens personliga upplevelse av en väldigt vanlig händelse. I sexualpolitiken är abortfrågan ständigt närvarande. Sällan blir kopplingen mellan sexualitet, kropp och politik lika tydlig. Den 1 januari 2015 fyller den svenska abortlagstiftningen 40 år, en rättighet vi ska vara stolta över, hylla och försvara. Samtidigt måste vi fortsätta att föra allas kamp för rätten och tillgången till abort, oavsett var du är född, din hudfärg eller din ekonomiska status.