Paletten 1/2010: Paletten 70 år

Leif Nylén, som var redaktör för Paletten under det stormiga 1960-talets slut, gör en personlig tillbakablick på sin tid i Göteborg och på de starka reaktioner hans redaktionella linje väckte. Bland annat sade Göteborgs skolstyrelse upp sin prenumeration på tidskriften då man menade att ”det måste vara helt olämpligt att sprida den i skolorna”. Detta efter att Nylén publicerat nakenbilder i Paletten • Jubileumsnumret innehåller också omtryckta artiklar från 1940- till 70-tal, bland annat Barbro Werkmästers feministiska analys av Elsa Beskows Tomtebobarnen som publicerades i Paletten 1973. Den kontroversiella artikeln, som beskriver familjen som patriarkatets främsta institution och tolkar Elsa Beskows bilder som fyllda av sexuella symboler, fick författaren Stig Ahlgren i Vecko-Journalen att rasa om ”befängdheter” och ”vulgärfreudianskt nonsens” • Paletten trycker också om Cobra- och situationistkonstnären Asger Jorns artikel ”Banaliteter” från 1941, som försvarar det enkla och vardagliga inom konsten, långt från den högstämda idealism som ofta anses känneteckna modernismen. Artikeln är ett tidigt exempel på hur Paletten fångat upp och introducerat skribenter och konstnärer från utlandet. Texten kompletteras med en svit nytagna bilder från Asger Jorns hus i Albisola, tagna av Ewa-Mari Johansson • Thomas Millroth, flitig medarbetare i Paletten under 1970-talet, har skrivit en återblick med självkritiska perspektiv på dåtidens politiserade konstkritik. Han menar att den politiska hållningen ”producerade eller reproducerade en ideologi som tilläts infektera texten och framförallt tvingade den till sedelärande slutsatser” • Här finns också material om Palettens okända förhistoria, glimtar ut tidskriftens omfattande arkiv och en genomgång av Palettens omslagsdesign under 70 år av formgivaren Andreas Kittel. Johan Öberg bidrar med en oförglömlig minnesbild av hur poeten Rabbe Enckell, Paletten-redaktör under ett år på 1950-talet, fick se sig förväxlad med en hund vid ett besök på Gerlesborgsskolan.