Paletten 1/2020

Paletten vill med spännande texter av skilda slag: allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten – fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940.

Innehåll

  • Redaktionellt
  • Klubben och K – en ofrivillig diptyk. Eller, om talets makt och maktlöshet i tider av förändring. Carin Franzén
  • Idiotknull. Framåtblickande sex i Michael Portnoys Progressive Touch. Paul Clinton
  • Palettenenkät kring tabun.
  • Is Accelerationism a Gateway Aesthetic to Fascism? On the Rise of Taboo in Contemporary Art. Dorian Batycka
  • Överträdelsens teologi. Laurent Sutter
  • Femininitet med och utan kropp. Lo Hallén
  • Tabuzoner. Verena Dengler
  • Om dolda tabun – prestation och positionering. Jenny Petterson
  • Bidrag till en kritik av dumhetens estetik. Morgan Labar