Paletten 2/2009: Konstkritikk

Med svenska och internationella röster greppar vi över stora områden som offentlig konst, formgivning, global konst, arkitektur och det sofistikerade dubbelspelet mellan konstnär och kritiker. Village Voice legendariska kritiker Kim Levin gestaltar sitt omfattande arkiv som en konstinstallation och svenska konstnären Magdalena Dziurlikowska iscensätter sig själv i sitt kritikeruppdrag.

När kritikerkåren kritiseras tas ofta stora gräsklipparen fram och allt klipps av. Men precis som inom konstnärskåren eller vilken profession som helst är det oerhörda variationer. Mycket är briljant, annat håller kanske en mer ojämn nivå. Det framstår som fördomsfullt att ropa på kris. I Paletten diskuterar Peter Cornell och Martha Schwendener kritikens ställning som litterär genre medan Nils Forsberg för fram konskritikens betydelse i en ekonomisk långkonjunktur.

Det sägs att curatorerna – utställningsmakarna – stakar ut kursen och att kritikerna dansar efter deras pipa. Ändå är det de konstkritiska texterna i dagspressen som forskarna utgår från när de skriver konsthistoria. Curatorernas utställningskataloger väger lätt eftersom de är i symbios med konstnärerna. Det är också bara kritikern som frågar sig varför ett konstverk ställs ut just nu. Paletten hoppas på stimulerande läsning!

Sophie Allgårdh, chefredaktör

UR INNEHÅLLET: Sophie Allgrådh: Cornelia Sollfrank låter kritikern möta ett verk i flux • Dan Karlholm: Södertörn läser lusen av konstkritiken i svensk press • Ulrika Stahre bemöter påståenden om kritikens usla kvalitet • Peter Cornell: Till försvar för konstkritiken som litterär genre • Magdalena Dziurlikowska: Kritiker är antikryptiska till naturen. En dekryptering av Ernst Billgrens Vad är konst? • Nils Forsberg: Dollarras blåser liv i konstkritiken • Marta Schwendener: Vilken kris? Något om konstkritikens ljusnande framtider • Dan Jönsson: Den globala konsten förlamar konstkritiken • Sophie Allgårdh: En kritikers arbetsdag • Sophie Allgårdh och Kim Levin samtalar om kritikern som konstnär • Lauren Ross: Konstkritikerns rutter i Megapolis djungel • Magdalena Dziurlikowska: Kritik • Love Jönsson: Offentlig konst. Konstkritikens blinda fläck • Sophie Allgårdh: Kritikernas förtigande • Lena From: Låt arkitekturkritiken bli en del av det allmänna, kritiska samtalet • Mårten Arndtzén: Teoretisk plastikkirurgi. Nicolas Bourriaud recyclar sin egen postmodernism • Måns Holst-Ekström: Läsaren förlåter allt utom genialitet. Oscar Wilde pekar ut kritikerns dilemma • Bo Gräslund: Konstkritiken och skallismen • Marek Bartelik: Den anamorfiska kritikern. Att fortsätta skriva om konst i ett expanderande synfält.

Nøkkelord: Tidsskrifter Kunst Kunstteori Kunstkritikk Kritikk Essay