Paletten 2/2010

Paletten vill med spännande texter av skilda slag; allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten - fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940.

Palettens nya nummer har konstnärliga samarbeten som tema och har gjorts av en gästredaktion med medlemmar från Palettens nya styrelse där bland andra konstnärerna Frida Yngström, Jennie Sundén och Åsa Norberg ingår • Numret inleds med att konstnären Angelica Olsson ger en bred presentation av Annica Karlsson Rixons och Anna Viola Hallbergs foto- och videoinstallation State of Mind, som dokumenterar hbt-scenen i S:t Petersburg. Verket är aktuellt på Modernautställningen som öppnar på Moderna museet 2 oktober och är exempel på ett långtgående samarbete både mellan två konstnärer och mellan konstnärerna och dem som medverkat i projektet • Konstnären Kalle Brolin intervjuar Walter Ruth, som var aktiv i den bojkott av Göteborgs stads 350-årsfirande som stadens kulturarbetare genomförde 1971. Paletten trycker också om Walter Ruths artikel ”Aktiv kultur i praktiken” som ursprungligen publicerades i Paletten nr 1:1970. Walter Ruth argumenterar där för en samhälleligt engagerad konst som ska vara närvarande i människors vardag • Konsthistorikern Linda Fagerström konstaterar med utgångspunkt i Annika Öhrners nyutkomna avhandling Barbro Östlihn & New York att konstvärlden ofta gjort allt för att skyla över samarbetet som konstnärlig metod. I fallet Barbro Östlihns har hennes nära samarbete med maken Öyvind Fahlström länge förtigits. Men ”det är mer fruktbart att föreställa sig konsthistorien som ett samarbetsprojekt mellan konstnärer snarare än att till varje pris hålla fast vid bilden av det individuella skapandet”, menar Linda Fagerström • I ett 16-sidigt block i numret har en rad olika konstnärskonstellationer, både varaktiga och tillfälliga, fått disponera utrymmet. Bland de grupper som presenterar sin verksamhet finns S-U-B och Dånk! Amanda Herman och Saad Muhialdin ger ett utsnitt ur ett pågående samarbetsprojekt och konstnären Magdalena Rapala har tillsammans med poeten Sara Hallström gjort ett verk direkt för Paletten • Jan Svenungsson anmäler det aktuella numret av forskningstidskriften ArtMonitor och prästen Lena Sjöstrand skriver om kyrkans samarbete med konstnärer med Mikael Lundbergs nyss avslutade utställning i Lunds domkyrka som exempel.