Paletten 3-4/2010

I årets sista nummer av Paletten presenteras konstnären Therese Szatek med en förtätad essä av poeten Marie Lundquist • Marianne Lindberg De Geer berättar med utgångspunkt i sitt eget konstnärskap om den osäkra tillvaron för offentliga verk i Sverige. I Växjö står hennes verk Jag tänker på mig själv – Växjö under kameraövervakning dygnet runt efter grov skadegörelse. I Borås vakar en fadder över den flera gånger illa tilltygade bronskaninen Matehunting (Partnerspaning). I Skövde har alla femton skyltarna utom en stulits i projektet Across the Universe och skolprojektet fick ett abrupt slut i höstas på grund av den ”respektlöshet som visats verken och konstnären”. Vandalerna av offentlig konst ertappas i regel aldrig och det blir inga rättsliga efterspel • Boris Groys, aktuell som curator för den ryska paviljongen på Venedigbiennalen nästa sommar, ger i essän ”Kritiska reflektioner” en kärv betraktelse av konstkritiken. Denna uppmärksammade och omdiskuterade text presenteras nu för första gången på svenska • Palettens 70-årsjubileum har uppmärksammats på flera sätt under året. I detta nummer återpubliceras konstnären Beth Laurins vägröjande artikel om diskrimineringen av kvinnliga konstnärer på New Yorks konstscen under tidigt 80-tal. Manhattanspåret fortsätter i Paletten galleri med Claire Parsons och Irmelie Krekins lyriska bildsvit Hello and Good Morning där barnet leder den vuxna på en drömlik resa genom storstaden • Om konstscenen under 80-talet kretsade kring New York, Köln och London så finns den idag ”överallt samtidigt.” Dan Jönsson tecknar under denna rubrik en bild av den globala konstscenen och delar med sig av en kritikers frustrationer och begränsningar. Torsten Jurell är en av många konstnärer som verkar i Kina och Paletten presenterar sviten BanZheng, målningar som utgår från Kinas olagliga licenshandel. Torsten Jurell står också bakom omslaget till numret • Leo Gullbrings text Farväl vita kub om Zaha Hadids och Odile Decqs nya museibyggnader i Rom ansluter till den debatt om museiarkitektur som inleddes på Palettens sidor med Tomas Lewans och Lena Froms inlägg i nr 2:2009. Modernismens slentrianmässiga lådor är förpassade till historien och vi befinner oss i en arkitekturrevolution, enligt Leo Gullbring • Äldre konstprojekt och performanceverk återuppförs genom re-enactments. År 1969 gjorde Robert Smithson sin omtalade spegelresa Mirror Displacements på Yucatánhalvön och fyrtio år senare återupplivar konstnären Monica Sand projektet genom en kollektiv resa i hans fotspår. Men färden tar inte vägen över Mexiko utan håller sig längs tunnelbanans gröna linje i Stockholm, från Gullmarsplan till Hökarängen • Julia Plender intresserar sig, i likhet med utställningsaktuella Ann Lislegaard (Marabouparken), för den moderna spiritismen • Skribenten Johan Deurell hittar en länk mellan 1800-talets spiritistiska rörelse och dagens kristna och islamiska manifestationer.