Paletten 4/2009: Censur & Konsensus

Paletten vill med spännande texter av skilda slag; allt från teoretiska sammanhang till konstnärers egna texter och bildprojekt särskilt skapade för Paletten, ta Dig med i samtidskonsten och diskussionen som rör sig kring den. Paletten - fördjupning, analys och sammanhang sedan 1940.

Paletten följer i sitt nya nummer Censur & konsensus upp höstens uppmärksammade utgåva om kontroverser inom konsten. Denna gång riktas sökljuset mot storpolitiken och konstnärers reaktioner på Bush-eran, Sovjetimperialismen och nazismen. Numret ger en fyllig presentation av Madeleine Hatz, svensk konstnär i New York, som givit poetisk terrorism ett ansikte med sin politiska aktivism och illegala aktioner i det offentliga rummet • Peter Ekström berättar om Härlig är jorden, en sovjetkritisk utställning från 1980 som förtigits av svenska museer och institutioner. Verken kretsade kring Sovjetunionens ockupation av Afghanistan och häcklade svenska vänsterintellektuella som engagerat sig mot Vietnamkriget men förblev tysta om Sovjets övergrepp • I numret talar även Erik Berggren om konstnärens betydelse för historieskrivningen. Han är konstnärlig ledare för Museet för glömska i Norrköping och curator till Våra krossade amerikanska hjärtan. Paletten presenterar ett urval verk från utställningen, däribland Åsa Sjöströms psykedeliska och kulturkritiska film America, America från 1972 • Författaren och teologen Torsten Kälvemark diskuterar bildkonsten i diaspora och Richard Sangwill skriver om en för många okänd konststrid i början av 1900-talet • Konstnären och författaren Johanna Ekström medverkar med I väntan på språket, ett verk i bild och text, som skapats exklusivt för Paletten.

Andre kunder kjøpte også: