Pequod 5/1993

Kapten Ahab hade bara ett mål för ögonen när han styrde skeppet Pequod. En val. Tidskriften med samma namn har flera. Pequod är en oberoende kulturtidskrift som arbetar tematiskt inom ett brett fält av konst, musik, film och litteratur. Tyngdpunkten ligger på skönlitteratur av såväl etablerade som opublicerade favoriter, varvat med kvalificerade essäer, presentationer och intervjuer.

Förord
Åsa Nacking

The Fine Art of Teasing
Sven-Olov Wallenstein & Erik Van Der Heeg

Filmblod som retmedel
Olle Sjögren

Saker som gör oss upprörda
Dennis Dahlqvist & Karl Holmqvist

Interview with Charles Ray
Dennis Cooper

Retad till livet
Christina Holmgren

Ur Produktionen av tro
Pierre Bourdieu

Producerad verklighet
John Peter Nilsson

Forum 93
Ewa Berg
Sofia Bertilsson
Mette Björnberg
Marika Bredler
Peter Bruhn
Ulf Carlsson
Anna Celander
Margot Edström
Gisela Eriksson
Mats Erixson
Elisabeth Fjellman
Ulrika Friberg
Rune Gleisner
Per Gustafsson
Figge Gustafsson
Per-Anders Hillgren
Fredrik Jensner
Lisa Jevbratt
Richard Johansson
Roger Johanssonmette Kander
Gunnar Krantz
Dan Larsson
Petter Lawenius
Marit Lindberg
Mats Mattson
Robert Moreau
Per Mårtensson
Annelie Nilsson
Jonathan Podwil
Fredrik Ramsten
Kamilla Rydahl
Susann Rönnertz
Fredrik Sandblom
Pierre Sandgren
Cecilia Sterner
Jörgen Svensson
Magdalena Svensson

Redaktion, text :
Per Engström
Åsa Nacking
Anders E Olsson
Erik Wallrup

Redaktion, bild:
Anette Abrahamsson
Peter Bruhn
Figge Gustafsson
Björn Ross

Grafisk form :
Magnus Lundh
Peter Bruhn

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Poesi Kunst