Pequod 8/1994

Kapten Ahab hade bara ett mål för ögonen när han styrde skeppet Pequod. En val. Tidskriften med samma namn har flera. Pequod är en oberoende kulturtidskrift som arbetar tematiskt inom ett brett fält av konst, musik, film och litteratur. Tyngdpunkten ligger på skönlitteratur av såväl etablerade som opublicerade favoriter, varvat med kvalificerade essäer, presentationer och intervjuer.

Omgång
Erik Wallrup

Tillbaka till naturen!
Gunnar Brusewitz

Åkervägen
Martin Heidegger

På utflykt med Martin
Erik Wallrup

Citygalleriet
Åsa Nacking i samtal med Stefan Karlsson och Magnus Wall

Hall
Ulrika Levén

Erfarenheten, berättelsen och hemligheten. Ulf Peter Hallberg och Flanörens blick
Per Engström i samtal med Ulf Peter Hallberg

Fem dikter
Magnus Jacobsson

Hymn
Kennet Klemets

Nøkkelord: Tidsskrifter Kunst Litteratur