Provins 3/2010: Bläck

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen.

UR INNEHÅLLET: Samtal med Bläck – Under det gångna året har författargruppen Bläck låtit tala om sig med sitt första offentliga framträdande under Musik vid Dellen, musikfesten i Hälsingland som i år ägde rum i början av juli. Gruppen består av Viveka Sjögren, Aase Berg, Anna-Clara Tidholm, Helene Rådberg, Carolina Thorell och Anna Jörgensdotter, sex författare verksamma i Gävleborgs län. Förutom geografisk hemhörighet och det faktum att de alla är kvinnor finna inga uppenbara gemensamma nämnare, inget gemensamt program eller manifest • Aase Berg: Hönor umgås (ur en text under ständigt arbete) • Carolina Thorell: Dikter • Helene Rådberg: Affärs-svit • Anna Jörgensdotter: Exteriör med flicka och höna (ur romanprojekt) • Viveka Sjögren: I skogar • Anna-Clara Tidholm: En bilderbok är inte alltid vad man tror • Anna-Clara Tidholm: En gång till!