Provins 1/2023: Fordon

Tidskriften Provins har till uppgift att spegla och bevaka det litterära Norrland. Provins tryggar litteraturens återväxt i norr genom att publicera texter av såväl etablerade författare som nya skribenter. Provins hävdar att norrländsk litteratur är en angelägenhet för svenskt kulturliv. Tidskriften grundades 1953 och utkommer sedan 1982 regelbundet med fyra nummer årligen. 

Innehåll

 • Ella-Maria Nutti: Finns jag finns.
 • Linus Andersson: »Dom i Stockholm förstår nog inte hur det är att leva här.«
 • Linda Jones: Lejonflock.
 • Erika Unnes: Landet jag tillhör.
 • Omläsning. Cecilia Hansson: All längtan liknar varann. Om »Brev till Milena« av Franz Kafka.
 • Stina Inga: Urskrik.
 • Olena Hrytsanchuk: Vägen till Sverige.
 • Numrets Konstnär: Mourad Kouri.
 • Karin Nilsson: Var bor en far.
 • Omläsning. Arvid Bergström: Att hemvända sig. Om »Staden: dikter och prosaskisser« av Kerstin Bergström.
 • Rönn-Lisa Zakrisson Påve: Turné.
 • Utsikten. Abdulrazak Gurnah: Ur »De övergivna«.
 • Helena Jansson: Berättelsen som verklighetens motor. Om Abdulrazak Gurnah.
 • Arne Müller: En fartfylld epok går mot sitt slut.
 • Mikael Berglund: Fingrar.