Psykoanalytisk Tid/Skrift 3-4/2008 (24-25)

Psykoanalytisk Tid/Skrift ges ut av Freudianska föreningen. Tidskriften har som mål att publicera psykoanalytiker och intellektuella som arbetar inom föreningens område. Den kommer också att publicera artiklar av svenska forskare och psykoanalytiker med motsvarande intresse- och arbetsområde. Tidskriften riktar sig sig till alla psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna.

UR INNEHÅLLET: Per Magnus Johansson: Intervju med Elisabeth Roudinesco • Christopher Låne: Hur blyghet belv en sjukdom • Sten Henriksson: Reich i Malmö • Ulf Karl Olov Nilsson: Psykokirurgiska samtal • Lars Wallsten: La photographie naturelle • Peter Jansson: Caravaggios sista ord • GWF Hegel: Måleriet • Stephan Houlgate: Hegel och måleriet • Hans-Georg Gadamar: Konstens slut? • Philippe Sollers: Fragonars överraskningar • Howard Burns, Carlo Olmo & Edoardo Piccoli: Femhundra år av Palladio • Johan Mårtelius: In medias res • Aldo Rossi: En palladiansk blandning • Johan Linton: Palladianskt begär • Gert Wingårdh: Samtidiga läsningar • Bolle Tham & Martin Videgråd Hansson: Arkitekturen och det generella • Christer Malmström: Det reducerades poesi • Ulla Antonsson, Per Bornstein & Mattias Lind: Arkitekturens ordning • Johan Celsing: Arkitekturens elasticitet • Mia Hägg: Arkitektoniska undersökningar • Anders Wilhelmsson: Arkitekturens allvar.

Nøkkelord: Tidsskrifter Psykologi Psykoanalyse Kultur Litteratur