Slagmark # 59: Den politiske filosof

Redigeret af: Birgitte Eskildsen. Div. bidragsydere: Øjvind Larsen, Mikkel Thorup, Mathias Hein Jessen, Andreas Beck Holm, Sune Liisberg, Anne Marie Pahuus, Casper Andersen & Kristian Hvidtfeldt Nielsen, Astrid Nonbo Andersen, Kasper Støvring.

Slagmark præsenterer med nr. 59 et temanummer om en række af de mange filosofiske tænkere, der har beskæftiget sig med 'det politiske' fra antikken til i dag. Ordet 'politisk' kommer af det græske politikos, der betyder 'vedrørende en borger' i bystaten, som udgjorde rammen for udviklingen af den politiske filosofi. I dag er politisk filosofi blevet en traditionel betegnelse for den intellektuelle refleksion over problemstillinger, normer og værdier, der angår fællesskaber som samfund eller stat og forholdet mellem fællesskab og individ. Den politiske filosof analyserer 'den politiske situation' og søger svar på, hvorledes tingene bør være.

Ni danske forskere bidrager med studier af den politisk orienterede filosof: fra statsmanden Perikles til frihedstænkeren Enrique Dussel. Og studierne viser, hvordan den politiske filosofi historisk har markeret sig som en diskuterende og selvforsynende praksis, hvis aktører fortsat tegner en levende politisk filosofi i det 21. århundrede.

I Slagmarks intermezzo sætter kulturforskeren Kasper Støvring fokus på Villy Sørensens kulturkritik, der er baseret på en kritik af fremskridtstroen og af den moderne kultur som en kultur i krise. Denne krise forsøger Sørensen at imødekomme med formidlingen af et dybdeøkologisk naturbegreb, der kan skabe fundamentet for en kultur og et samfund med et samlende mål i den samfundsutopi, han formulerer i Oprør fra midten.