Social politikk 2/2015

"Berör och upprör." Sveriges enda fristående tidskrift för hela det socialpolitiska fältet. Utgivare: Ideella föreningen Socialpolitisk Debatt.