Subaltern 1-2/2017: Politisk gastronomi

Teoretisk bokserie för subversiv litteratur och kultur.

Innehåll

 • Ledare: Politisk gastronomi
 • Ludwig Feuerbach: Naturvetenskapen och revolutionen
 • Jacob Moleschott: Inledning till Lehre der Nahrungsmittel: für das Volk
 • Hans Werner Ingenien: ”Människan är vad hon äter”
 • Erik Erlanson: Charles Fourier
 • Charles Fourier: Om Gastrosofin eller de gastronomiska Seriernas vishet
 • Davide Lorenzon: Differntialränta, integral hunger
 • Harriet Friedmann: Bidrag till en matansakffningens naturhistoria
 • Jasper Bernes: Revolutionens mage: jordbruk, energi och kommunismens framtid
 • Mary Douglas: Att avkoda en måltid
 • Furio Jesi: Mytologisk gastronomi
 • Mårten Björk Life is robbery
 • Alfred North Whitehead: Liv och föda, liv i tom rymd, katalysator