Subaltern 2/2015: Efter dockorna

Teoretisk bokserie för subversiv litteratur och kultur.

Innehåll

  • Inledningar. De dansande dockornas grace- mot en dockålderns antropologi
  • Vitoria Nelson: De jordiska gudarnas tidiga äventyr
  • Heinrich von Kleist: Om marionetteatern
  • Edward Gordon Craig: Skådespelaren och über-marionetten
  • Paul M Malone: Cyber-Kleist Den virtuella skådespelaren som aber-marionett
  • Den rör sig, det lever! - Ett samtal om dockor och teater med Erik Holmström
  • Svara eller motsvara. Om Hans Ballmers och Oskar Kokoschkas dockor och Real Dolls
  • Gunnar Holmbäck: Nixons kropp. Maskinmänniskor och postmoderna replikakter
  • Mari Lindman: Det automatiska subjektet och den tvingande konkurrensen. Algoritmer, robotar och intelligenta maskiner i alindustrialiseringens tidsålder
  • Marina Warner: På tröskeln. sovande skönheter