Subaltern 3-4/2015: I slutet

Teoretisk bokserie för subversiv litteratur och kultur.

Innehåll

 • Inledningar
 • Arnold Gehlen: Om kulturell kristallisation
 • Paul Verlaine: Langeur
 • Erik Erlanson: Poesi vid diktens slut. Francis Ponge med språket i tallskogen
 • Günther Anders: ideologiernas antikveradhet
 • Simone Kotva: Slutprincipen: Omslutet som existentiellt
 • Peter Carlsson: Efter detta. Vårt utträde. Att leva på den åttonde dagen
 • Anna Sjäberg: Livet vid slottsbergets fot. En teologisk-politisk läsnit av Franz Kafkas roman Slottet
 • immanuel Kant: Alla tings slut
 • Karolina Enquist: Dödsrädsla och livsriktning
 • Eugene Thacker: Anteckningar om utplåning och existens
 • Christer Persson: Mot nästa-intets blom
 • Gustav Sjöberg: Glosse till Gianni Carchia
 • Gianni Carchia: Glossa till humanismen
 • Lord Byron: Mörker