Teatertidningen 1/2008

Sveriges största teatertidskrift håller dig á jour med teatervärlden. I intervjuer, reportage och essäer tar vi med dig till de nyskapande uppsättningarna och möten med regissörer och skådespelare. Kritiskt granskar Teatertidningen förhållandena inom den svenska teatern, under de senaste åren har vi uppmärksammats för våra avslöjande artiklar om kvinnliga teaterregissörer, bantningen av Riksteatern, teaterkrisen i Malmö och intagningen till teaterhögskolorna. I varje nummer bjuder vi dessutom på en nyskriven pjäs, litteraturrecensioner och ett stort notismaterial. Och så skvallrar Tant Thalia om livet bakom ridån.

UR INNEHÅLLET: Busslaster och glamour – Sara Beer möter nöjesproducenten Vicky von der Lancken • På kurs mot ökad sponsring – Lars Collin möter Stockholm stadsteaterns chef Benny Fredriksson • Kulturens frälsare eller fångvaktare? – Jenny Aschenbrenner möter Södra Teaterns chef Patrik Liljegren och ekonomen Emma Stenström • Konst på konstens villkor – Frida Röhl debatterar sponsring • Manliga ideal som skaver – Birgitta Haglund möter dramatikern Gustav Tegby • Pjäsen: Oslagbara Teaterleksikon • Skådespelaren som levade varumärke – Sven Rånlund möter skådespelaren Hans Mosesson • Att blogga eller inte blogga... – Enkätundersökning om teatrarnas bloggande • Berättandets svåra konst – Gunnar Bäck om människans relation till berättelser • Teater på liv och död – Johan Henrik Nilson möter några teatergrupper i Palestina.

Nøkkelord: Tidsskrifter Drama Teater Litteratur