Tidskrift för politisk filosofi 3/2008

Tidskrift för politisk filosofi har som huvudsyfte att främja intresset för politisk filosofi i Sverige. Inom den politiska filosofin tillämpas moralfilosofins frågor på hela samhället, snarare än på enskilda individer. Enligt vilka procedurer bör medborgarna fatta beslut om gemensamma angelägenheter? Vad är en rättvis fördelning av samhällets resurser? Hur bör rättsväsendet utformas? Tidskriften försvarar inga särskilda ideologiska eller teoretiska ställningstaganden utan välkomnar bidrag från representanter för olika perpektiv.

UR INNEHÅLLET: Ingmar Persson: Kan den liberala demokratin stoppa sin miljöförstörelse? • Anders Bartonek: Arbetets betydelse för individen – en diskussion av arbetsbegreppet med utgångspunkt hos Adam Smith och Hegel • Karl Persson: Förtjänstbaserade straff – något att satsa på? • Jonas Hultin Rosenberg: Diskussion: Demokratins avgränsningsproblem och påverkningsprinciperna: replik till Mikael Persson • Mikael Persson: Svar till Hultin Rosenberg.

 

Nøkkelord: Tidsskrifter Filosofi Idéhistorie Politisk filosofi