Vinduet 4/2009

Nytt nummer av Vinduet – årets nordiske tidsskrift!

I et knippe artikler peker Vinduet mot det tidlige åttitallet; mot punk og poesi i Oslo by. Cindy Haug, Gene Dalby og Leonard Borgzinner er lest på ny. Lars Mørch Finborud gremmes over begrepet rockepoesi, og over John Olav Nilsen, og forsøker å etablere et alternativ til ”de fire store”. Trond Haugen har gått i arkivskuffene merket norsk poesi 1982 – ’83.

Det er også litt til:
– Karl Knaus "Min Kamp"
– Frode Saugestad har intervjuet nobelprisvinner Orhan Pamuk
– Ny tekst av Pål Gitmark Eriksen
– Ny tegneserie av Øystein Runde
– Jan Grue har oversatt, og skriver om, Donald Barthelme
– Åsne Maria Gundersen forteller om moderne pakistansk litteratur
– Lasse Midttun minnes J.G. Ballard
– Ole Robert Sunde om sin barndoms hvaltenner, og om Moby-Dick