Begreppet modell

Början av denna text återger en framställning som Alain Badiou höll den 29 april 1968 vid Ecole Normale Supérieure. Fortsättningen skulle ha blivit föremål för en framställning den 13 maj. Men den dagen mobiliserade sig folkets massor i kamp mot den gaullistiska borgardiktaturen, påbörjade den process som skulle leda till en klassammanstötning av stor omfattning och omstörta den politiska konjunturen. Man må förstå att i denna storm interventionen på den filosofiska fronten fick komma i andra hand. Idag vittnar redan de en aning ”teoricistiska” accenterna i denna text om en förgången konjuktur. Kampen, inte minst den ideologiska, kräver en helt annan arbetsstil, en riktig och klarsynt politisk stridsförberedelse. Det är inte längre fråga om att sikta på en skottavla som man inte behöver träffa. I denna text kommar man att finna inte bara ett dokument och ett riktmärke utan också en lyckligtvis obruten förhoppning.