Staten, arbetarklassen och fackföreningsrörelsen

Denna uppsats är ett förarbete till författarens Politik och organisation och utgör en bra introduktion till den boken. Här uppmärksammas särskilt en rad centrala problem i förhållandet mellan den borgerliga staten och arbetarklassens organisationer.