Europa – ett oavslutat äventyr

Samtidsdiagnostikern Zygmunt Bauman vänder i sin nya bok blicken mot Europa och reflekterar över dess framtidsutsikter mot bakgrund av kontinentens historiska erfarenheter och lärdomar. Han granskar föreställningen om Europa, om en europeisk identitet, och ställer frågan vilken roll Europa spelar och kan spela i dagens värld. För Bauman framstår Europa som ett »oavslutat äventyr». Europa uppfann nationalstaten och står nu inför uppgiften att finna en väg bortom den och den westfaliska ordningen. Vilken väg kommer den europeiska integrationen att ta, kommer den att bromsas av euroskeptiker eller att drivas på av eurofederalister? Är en postnationell demokrati möjlig i europeisk skala och kan det nya Europa som håller på att växa fram på nytt påta sig en mission, men denna gång som ett kosmopolitiskt uppdrag? »Det kan sägas – med kraft och övertygelse – att aldrig tidigare har Europa behövt vara lika äventyrligt som det behöver vara nu. Och att aldrig tidigare har denna planet, som miljonerna privilegierade och välbärgade européer delar med de fattiga och underprivilegierade, behövt ett äventyrligt Europa lika mycket som det behöver det nu: ett Europa som ser ut över sina gränser, ett Europa som försöker komma ifrån sin territoriella begränsning och överskrida sitt eget och på samma gång övriga världens tillstånd, ett Europa med en global mission att fylla.»

Zygmunt Bauman, född 1925, lämnade Polen som dissident 1968, var professor i sociologi i Leeds 1972–1990.