Tonen som kom

Seamus Heaney, fødd 1939, er Irlands mest kjende nolevande diktar. I dette fyrste utvalet av dikta hans på norsk er alle dei sju samlingane hans i åra 1966-1987 representerte. Heaney er fødd i Nord-Irland, men har sidan 1972 budd i Eire. Utanom dikta sine, som i dag er kjende over heile verda, har Heaney gjeve ut essays og gjendiktingar.

 

Nøkkelord: Poesi Oversettelse Gjendiktning

Av samme forfatter: