Norsk litteraturkritikks historie 1870-2010

Litteraturkritikken har stor innvirkning på hvordan vi opplever litteratur og hva slags litteratur vi velger å lese.

I Norsk litteraturkritikks historie 1870–2010 møter leseren på rasende moralister, hånlige åndssnobber og vennlige diplomater. Det serveres forbløffende historier om litteraturkritikk i form av sensur og beslagleggelser. I kritikkhistorien er det tidvis høy temperatur og mye som står på spill.

Boken starter med den politisk engasjerte kritikken som utfoldet seg under det moderne gjennombrudd for ca. 150 år siden og følger utviklingen frem til vår egen tid. Store omveltninger i mediene har endret rammevilkårene for kritikken, og sosiale medier og bokblogger har skapt hodebry for profesjonelle bokanmeldere.

Litteraturkritikken påvirker hva og hvordan vi leser. Derfor er litteraturkritikken viktig for litteraturen og for den litterære offentligheten. Hvordan ble klassikerne lest før de ble klassikere? Var litteraturkritikken krassere før? Og hvem er de, egentlig, kritikerne? Dette er en fortelling om en rekke møter og sammenstøt mellom bøker og kritikere, mellom kritikere og forfattere, mellom kritikere og lesere, og kritikere imellom.

Norges fremste kritikkforskere, Sissel Furuseth, Jahn Holljen Thon og Eirik Vassenden, er redaktører og hovedforfattere. Øvrige bidragsytere er Trond Haugen, Kristoffer Jul-Larsen, Thorstein Norheim, Ingeborg Mjør, Erlend Nødtvedt, Sigurd Tenningen, Edvard Beyer og Irene Iversen.