4 ark: 10 berättande

4 ARK är en arkitekturtidskrift som av startades och drivs av arkitektstudenter. Vi ger ut två nummer om året, fyra tryckark med texter, bilder och projekt kring ett givet tema. Men 4 ARK är mer än en tidskrift. Under ett halvår behandlar vi temat i debatter, föreläsningar och andra aktiviteter. Diskussionen tolkas sedan helt fritt av de medverkande arkitektstudenterna och resultatet samlas i tryckt form. 4 ARK vill vara ett forum för ett vidgat samtal om vad arkitektur kan och bör vara. På samma sätt som tidskriftens innehåll är spretigt, mångskiftande och ibland motsägelsefullt, anser vi att synen på vad arkitektur är behöver breddas. Vi tror på en arkitektur som tar färg av en uppsjö perspektiv, motstridiga idéer och som inte förnekar att den är en del av ett större sammanhang.

Innehåll

Redaktionellt

Ellen Ihrfelt: Viskleken

Marcus Mohall: Berättelser hellre än berättelse

Bea Klein: Ett annat land

Björn Vestlund: Intervju med Lisa Bomble

Anders Dagenham: Hemsökelse

Karin Pallarp Nilsson: Vem skriver sagan om staden?

Fristående illustration

Gustaf Söderling: arki

Emma Magnusson: Intervju med Markus Nydén

Alexander Hult: Utan titel

Josefine Berglund: Fet-Matts, satan & sommarängen

Henrik Almquist: Byggnader värda att bevara

Carl Darenlind: arkitektur och spel

Gustav Magnusson: När orden tar över oss

Staffan Wellander: Tiden är här, platsen är nu

Daniel Elis Karlsson: En japansk berättelse

Leila Swartling: Hembygd

Louise Karlsson: Livsberättelser

Emma Nilsson: Chengdu

Sigrid Cederberg: Bowie i Berlin

Lars Hallén: Sthira sukham asanam

Kim Ekberg: Den talande staden, den tigande staden

Lisa Wikström: De temporära rummens berättelser

Sponsorer