Agora 2-3/2017: Walter Benjamin

Fyldig utgave med Walter Benjamin som hovedtema. Gjennom en rekke artikler belyses estetiske, språkpolitiske, etiske og politiske aspekter ved Walter Benjamins omfattende produksjon. Spesialutgaven sammenfaller utgivelsen av Passasjeverket, som for første gang foreligger i samlet norsk oversettelse.

Nummeret inneholder også bokstoff om Arendt, Nussbaum, Zizek, Hegel, Göran Therborn, Sven-Eric Liedman, med mer.