Aiolos 74-75: Dr Mabuses 20-tal

Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med den kontinentala teoritraditionen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från Rousseau och romantiken fram till den samtida litteraturen och konsten. Redaktörer: Jan Arnald, Carin Franzén, Ingemar Haag och Jan Holmgaard.

Innehåll

 • Inledning.
 • Torbjörn Elensky: John Andersson (1960–2023).
 • Astrid Söderbergh Widding: Spelandets mångfaldiga identiteter.
 • Fritz Lang: Kitsch, sensation, kultur och film (1924).
 • Håkan Trygger: Doktorernas duell.
 • Torbjörn Elensky: Det ni är var vi, det vi är blir ni.
 • Per Faxneld: Belials säd.
 • Hynek Pallas: När Golem kom till vita duken.
 • Hans Ulrich Gumbrecht: »Tragisk livskänsla«.
 • Viktor Sjklovskij: Om arbetet som omklippare (1926).
 • Irina Sandomirskaja: Att besegra småborgerligheten.
 • Per Israelson: Ambient världsskapande.
 • Anna Gustafsson Chen: Jordbävningar.
 • Anna Gustafsson Chen: Liu Na’ou och »Leken«.
 • Liu Na’ou: Leken (1928).
 • Maria Trejling: Metaforens animaliska rörlighet.
 • Hélène Ohlsson: Famas framfart.
 • Per-Olof Mattsson: Filmen i mellankrigstidens svenska litteratur.
 • Bruno Latour: Vilka mellankrigstider?
 • Niklas Haga: Svängrum åt allt: om Bruno Latour.
 • Bildförteckning.