Ariel 5–6/2006 – Frank Wedekinds LULU

Frank Wedekinds Lulu in extenso.
Flankerad och kommentarer av bl.a. Ulf Peter Hallberg, Staffan Valdemar Holm, Lucas Svensson.

Teatern har alltid haft sina författare nära sig. De starka texterna har fötts i förhållande till teaterns praktik, dess vardag i närheten av skådespelare, regissör och salong. Dramatikern har varit en teaterns praktiker, det skrivna ordet granne med det talade. Föraktfullt kallades Shakespeare av Robert Greene för »Johannes Factotum«, en allt i allo, en oren författare, både skådespelare och dramatiker, en man med fötterna i två läger. Nu tar sig Ariel an en annan »Johannes Factotum«: Frank Wedekind, kabaretartist, skådespelare, regissör, poet, dramatiker.

Dramaten i Stockholm går i höst mot premiär av Frank Wedekinds »Lulu«. Vi publicerar här Ulf Peter Hallbergs kompletta översättning av texten. De stora pjäserna återuppstår ständigt, utmanande, provocerande. En förutsättning är tillgängligheten, möjligheten att möta texten och läsa den. I detta nummer ger vi den möjligheten. Vi möter här också texten i den praktik den skapat – dels i ett absolut nu, i repetitionens sökande efter det rätta uttrycket, förståelsen av texten, vägen till en föreställning, dels i samtal om tidigare uppsättningar, deras praktiska konstnärliga val; ett stycke levande teater och historia.

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Poesi

Andre kunder kjøpte også: