ArtMonitor 4/2008: Talkin’ Loud & Sayin’ Something: Four Perspectives of Artistic Research

ArtMonitor – en tidskrift som vill spegla den intensiva debatt som pågår inom fältet konstnärlig forskning och som innehåller texter av konstnärer, filosofer, författare och fotografer. ArtMonitor ges ut av Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Artists

Sopawan Boonnimitra, Jaqueline Donachie, Anna Viola Hallberg, Annica Karlsson Rixon & Heli Rekula.

Nøkkelord: Tidsskrifter Kunst Kunstteori Essay Fotografi