Astra Nova 4/13

Astra Nova är en tidskrift om, för och av kvinnor. Hon talar svenska men utkommer i Finland. Hon talar med hela världen om kultur, politik, kropp, tanke och själ. Hon känner poesin och filosofin och låter ofta bilden tala i stället för ord.

 • Ledare: En vattendelare?
 • Aktuellt: Utmarscherarna. ”Den demokratiska processen omkullkastades”
 • FemF
 • Serie av Karin Casimir Lindholm: Coachdagen
 • Sara Eriksson: En fungerande utopi
 • Intervju med Margaret Cho
 • Agneta Rahikainen: Hagar Olssons Edith-myten om systerskapet
 • Liisa Mendelin: Helig vrede är det bara jag som får det att gå ihop?
 • Charlotte Myrbråten: Kjærkomment comeback
 • Serie av Sara Granér 
 • Astra dikter
 • Astra sport
 • Serie av Åsa Palmborg