Axess 1/2015

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

 

 • Redaktionellt
 • Samhälle demokrati: Adam Cwejman:  En segregerande debatt
 • Mauricio Rojas: Venezuela. Festen är slut
 • Maria Eriksson: Ekonomi Med mitt mått
 • Johan Bobert: Stadsplanering, Vi behöver mer stad
 • Erik Eckerdal: Religion. Från fackpamp till andlig ledare
 • Jonas Jonson: Guds egen diplomat
 • Ulla Gudmundson: Från reaktion till aktivism
 • Olle Wästberg: Storm i medielandskap
 • Tema: Medborgarnas polis?
 • Krister Thelin: Utan personligt ansvar
 • Stefan Holgersson: Ett kulissbygge
 • Olle Abrahamsson: Tag vara på chansen!
 • Johannes Knutsson: Kompetens efterlyses
 • Bo Wennström: På spaning efter en polispolitik
 • Svante Nordin: Martin Heideggers krig
 • Anita Limare Hjelte: I Balzacs fotspår
 • Recensioner
 • Världens gång med Johan Hakelius