Axess 3/2015

Axess är en humanistisk och samhällsvetenskaplig tidskrift, ett forum där forskning och en allmän läsekrets kan mötas. Varje nummer av tidskriften innehåller ett temablock, essäer, intervjuer och recensioner där internationell diskussion och forskning får stort utrymme. Axess är oberonede och tvekar inte att ta sig an samtidens och historiens kontroversiella frågor. • Utgivare: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

  Anders PJ Linder (red.): Axess 3/2015
 • Forlag:
 • Utgivelsesår: 2015
 • Tidsskrift: Axess
 • Kategori: Tidsskrifter
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 98
 • ISBN:
 • Innbinding: Heftet