Biblis 38

The Codex Cigas & War Booty and Early ModernCulture

Tidskrift för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och samlande. Vänförening till Kungliga biblioteket. Tidskriften Biblis ska enligt planerna utkomma fyra gånger om året. Den ska ge utrymme för bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande. Utgivare: Föreningen Biblis.

UR INNEHÅLLET: Michael Gullick: The Codex Cigas • Janis Kreslins: War Booty and Early Modern Culture • Hans W. Blom: Booty around 1600: Christian Princes, Merchant Republics and terra incognita • Hans Schilling: War Booty, Representation of Power and Early Modern State • Kristoffer Neville: The Legascy of Prague. War Booty and the Mind of the Collector • Konrad Ottenheym: Dutch Contributions to Classicist Architecture in Sweden and Northern Europe in the 17th Century • Lars Munkhammar: Our Erstwhile Literary War Booty and Uppsala University Library.