Divan 1-2/2011

Divan öppnar dörren mellan psykoanalysens slutna rum och kulturens offentlighet. Vi presenterar psykoanalytiska klassiker, såväl som nyskrivna texter och intervjuer om filosofi, litteratur, konst, samhällsvetenskap och mycket mer därtill.

INNEHÅLL: Onledning • W R Bion: O-Omvandlingar av det gudomliga • Ulf Lindbärg: Poker med månen • Magnus William-Olsson: Anteckningar om kroppen • Arne Jemstedt: Drömmens navel • Aase Berg: Omöjligheten att leva i nuet • Jan Bärmark: Tänka genom kulturer. Några reflektioner om psykoanalys, mystik och buddhism • Klas Hagrem: Några psykologiska begrepp i Abhidhamma • Kate Larson: Naturen älskar att dölja sig • Kristian Lundberg: Dikter • Diwanism • David Titelman: Primo Levis ensamhet: psykoanalytiska perspektiv på självmordsnärhet • Birgitta Silfverhielm: Om konsten • Bengt Warren: Striden om telepatin • Birgitta Silfverhielm: Valda delar ur essän ”Om ord, ytor och djup-fria associationer som metod för att undersöka en konstnärlig process” • Recensioner • Jean-Luc Nancy: Inkräktaren